Infoslužby

Kódy bánk

Identifikačné kódy bánk pre tuzemský platobný styk


Kód bankyNázov banky
5200OTP Banka Slovensko, a.s.
0200Všeobecná úverová banka, a.s.
0900Slovenská sporiteľňa, a.s.
0720Národná banka Slovenska
1100Tatra banka, a. s.
1111UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky
3000Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
3100Sberbank Slovensko, a.s..
5600Prima banka Slovensko, a.s.
5900Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
6500Poštová banka, a.s.
7300ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
7500Československá obchodná banka, a.s.
7930Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a.s.
8050COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka zahraničnej banky, Bratislava
8100Komerční banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
8120Privatbanka, a.s.
8130Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky
8160EXIMBANKA SR
8170ČSOB stavebná sporiteľňa, a. s.
8180Štátna pokladnica
8320J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
8330Fio banka, a.s. pobočka zahraničnej banky
8350The Royal Bank of Scotland plc, pobočka zahraničnej banky
8360mBank S.A., pobočka zahraničnej banky
8370Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike
8410ZUNO BANK AG, pobočka zahraničnej banky
8420BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR
8430KDB Bank Europe Ltd., pobočka zahraničnej banky

Vyhľadávanie na stránke:Call centrum: 0850 111 222 (zo zahraničia +421 25 72 05 080)     RSS Správy vo formáte RSS 2.0 Facebook Facebook

© 2010 OTP Bank   |
Web Site Design, s.r.o.